Development of Technology Integration Scale for Teachers


Uslu Ö.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2013, no.9, pp.1-12, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2013 Issue: 9
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-12

Abstract


Determination of the teachers’ technology integration levels gives important information about not only investigating the usefulness of educational technologies but also deciding how to plan the support and training activities for teachers. At this study, it is aimed to develop an instrument that can determine teachers’ ICT integration levels. For this aim, a draft item pool is prepared, interviews with teachers are madeand the draft instrument is implemented after asking the experts’ opinion. At the first trial implementation, although the results of the exploratory factor analysis were acceptable, the results of the confirmatory factor analysis were not at the acceptable level. So instrument development steps were repeated. After the second implementation the exploratory and confirmatory factor analysis results were between acceptable levels. In light of the foregoing, it can be said that a valid and reliable instrument, which can be used to determine teachers ICT integration levels is developed with this study. These findings are discussed with the light of literature.
Öğretmenlerin teknolojiyle bütünleşme seviyelerinin belirlenmesi hem teknolojiye yapılan yatırımların işe yararlığını sorgulamada hem de öğretmenlere verilmesi gereken destek ve eğitim çalışmalarının planlanmasında önemli veriler sağlayacaktır. Bu doğrultuda, öğretmenlerin teknolojiyle bütünleşme durumlarını belirleyebilecek geçerli ve güvenilir ölçme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmayla, öğretmenlerin teknolojiyle bütünleşme durumlarını belirleyebilecek bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, alanyazın taraması yapılarak taslak madde havuzu hazırlanmış, öğretmenlerle görüşmeler yapılmış, uzman görüşü alınarak deneme uygulamaları yapılmıştır. İlk deneme uygulamasında, açıklayıcı faktör analizi sonuçları kabul edilebilir sınırlar içerisinde olsa da, doğrulayıcı faktör analizi sonuçları kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmadığından ölçek geliştirme adımları tekrar edilmiştir. İkinci deneme uygulamasından elde edilen veriler kullanılarak yapılan açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinde ise elde edilen değerler kabul edilebilir sınırlar içerisindedir. Bu bulgular ışığında öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileriyle bütünleşme durumlarını belirleyebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirildiğini söylenebilir. Bu bulgular alan yazın ışığında tartışılarak rapor edilmiştir.