Olumlu Doğum Algısının Geliştirilmesinde Kullanılan Girişimler


KAZANKAYA F. , KAVLAK O.

1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 Ekim 2018