KINETIC CHARACTERIZATION OF GAGCE PHOSPHOR


EGE A., SATILMIŞ S. U. , TÜRKLER L. , TEK Z., POPOVICI E. J.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.95-106, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.95-106

Özet

Bu çalışmada, ıslak kimyasal sentez metodu ile hazırlanmış seryum (Ce+3) katkılı gadolinyum alüminyum garnetin termolüminesans (TL) kinetik karakterizasyonu sunulmuştur. UV ile ışınlanmasının ardından GAG fosforunun, termolüminesans ışıma eğrisi 2 Ks-1 ısıtma hızı ile yaklaşık olarak 350 ve 501 K de iki pike sahiptir. Çalışmada GAG:Ce fosforunun ana ışıma piki (501 K) ile ilişkili kinetik derece, frekans faktörü ve aktivasyon enerjisi gibi termolüminesans kinetik parametreleri, çeşitli ısıtma hızları (VHR), bilgisayarlı ışıma eğrisi dekonvulasyonu (CGCD) ve pik şekli (PS) metotları ile hesaplanmıştır. VHR, PS ve CGCD metotları ile elde edilen aktivasyon enerjileri sırasıyla 1,24, 1,11 ve 1, 14 eV olarak hesaplanmıştır. Bu metotlarla ulaşılan frekans faktörleri 3,41x1011, 1,80x1010 ve 2,63x1010 s-1 olarak bulunmuştur. Tüm metotlardan elde edilen sonuçlar kıyaslanmış ve tartışılmıştır.

Thermoluminescence (TL) kinetic characterization of cerium (Ce3+) doped gadolinium aluminum garnet (GAG) prepared by wet chemical synthesis method are presented in this studyThermoluminescence glow curve of GAG phosphor after UV irradiated has two peaks at about 350 and 501 K with a heating rate of 2 Ks-1. Thermoluminescence kinetic parameters such as order of kinetics, frequency factor and activation energy associated with the main glow peak of the GAG:Ce phosphor have been calculated using various heating rates (VHR) computerized glow curve deconvulation (CGCD) and  peak shape (PS) methods in this study. The activation energies obtained by VHR, PS and CGCD methods are calculated to be 1.24, 1.11 and 1.14 eV, respectively. The frequency factors attained by these methods were found as 3.41x1011, 1.80x1010 and 2.63x1010 s-1, respectively. Results acquired using all methods are discussed and compared.