EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF COOLING PERFORMANCE OF MILK COOLING TANK WITH THE VAPOR COMPRESSED AND SOLAR ABSORPTION (LiCl-H2O) COOLING SYSTEM


Creative Commons License

Demir V. , Gunhan T. , Sencan Sahin A., Ekren O. , Bilgen H., Erek A.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.31, pp.29-37, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY
  • Page Numbers: pp.29-37

Abstract

In this study, utilization of a solar energy powered absorption cooling system has been investigated instead of conventional cooling systems for milk cooling purpose as an alternative method. In this study, a novel designed milk tank (1000 liter tank capacity and 2BII performance class) with rollbond type heat exchanger around the wall and conventional heat exchanger bottom of the tank for vapor compression cooling system was used. Performance investigation of the tank has been realized while the first and last milking experiments according to International and National Standards for the milk storage tank. Experimental studies have been realized for the hybrid combination of the conventional (vapor compression) cooling and the LiCl-H2O absorption cooling systems with an internal energy storage ability. According to experiments, the conventional and absorption cooling method were cooled down the milk at the first milking period in the reasonable time interval. On the other hand, while the conventional method was being completed in the reasonable time interval, hybrid method was not able to complete in accepted time limit. Utilization of the hybrid combination of the LiCl-H2O absorption and conventional cooling system showed 18.01 Wh/L specific energy consumption, but conventional cooling system showed 21.06 Wh/L specific energy consumption at the same cooling amount. In Turkey, utilization of solar and geothermal energy powered absorption cooling systems to increase energy savings in different cooling application can be significant method since Turkey has advantages about renewable energy sources such as solar and geothermal energy.
Bu çalışmada çiftlik tipi bir süt soğutma tankının, klasik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemiyle soğutulmasına alternatif olarak, güneş enerjili bir absorpsiyonlu soğutma sistemiyle soğutulması deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmada 1000 litre kapasiteli 2BII sınıfı çiftlik tipi bir süt soğutma tankı kullanılmıştır. Tank tabanı klasik buhar sıkıştırmalı soğutma yapabilecek özellikte olup, tank çevresi ise absorpsiyonlu soğutma sistemine uygun özel ısı değiştirici (rollbond) sistemiyle donatılmış olarak imal edilmiştir. Deneysel çalışmalarda, klasik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi ve hibrit yöntem (içsel enerji depolamalı LiCl-H2O çiftiyle çalışan absorpsiyonlu soğutma ile ardından klasik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi) kullanılarak, süt soğutma tankının ilk ve son sağım soğutma performansları Uluslararası ve Türk standartlarına göre ortaya konulmuştur. Her iki sistemle yapılan soğutmada, ilk sağım soğutması sınır kabul edilen süre içinde tamamlanmıştır. Son sağım soğutması ise, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi ile zamanında tamamlanırken, hibrit yöntemle sınır kabul edilen süreden daha fazla zaman alkmıştır. Genel olarak, aynı soğutma kapasitesi için klasik buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin özgül enerji ihtiyacı 21,06 Wh/L olurken absorpsiyonlu soğutma sistemi ilaveli hibrit yöntemin özgül enerji ihtiyacı 18,01Wh/L olarak bulunmuştur. Ülkemizin avantajlı konumda olduğu güneş enerjisi, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin farklı soğutma uygulamalarında daha fazla yer almasıyla önemli düzeyde enerji tasarrufları sağlamak mümkün olabilecektir.