Meme Kanserli Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluklarının ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi


CANDAN DÖNMEZ Y. , ERTEM G. , BİLGE A.

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017