Ruxolitinib Promising HDAC İnhibitor in Chronic Myeloid Leukemia Cells


GÖKER B. , CALISKAN c., OZALP ö., MUTLU z., SAYDAM G. , GÜNDÜZ C. , et al.

V.International Congress of Molecular Medicine, 20 - 22 Mayıs 2015