Türkiye’de Hemşireler Tarafından Ameliyathane Hemşireliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İçerik ve Yöntem Açısından Değerlendirilmesi


Özbayır T. , Geçit S.

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.864

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.864

Abstract

ÖZET

Giriş ve Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de hemşireler tarafından ameliyathane hemşireliği alanında yapılan lisansüstü tezlerinin içerik ve yöntem açısından değerlendirilmesi amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Araştırmada Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Tez Merkezi arşivinde kayıtlı olan lisansüstü tezleri incelendi. Tezlere, YÖK Başkanlığı Tez Merkezi sayfasının tarama terimine ‘ameliyathane’ anahtar kelimesi yazılarak ulaşıldı. Ulaşılan tezlerde konu filtrelemesi yapılarak, konusu ‘Hemşirelik’ olan tezler araştırmaya dahil edildi. Tezler yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı, danışman, konu, uygulama alanı ve yöntem açısından incelendi. Araştırmadan elde edilen veriler sayısal ve içerik analizi ile değerlendirildi. Bulgular: Tarama sonucunda 57 teze ulaşıldı. Tezlerin 2001-2018 yılları arasında ve %41.3’ünün 2015-2018 yılları arasında yapıldığı, %96.6’sının yüksek lisans tezi olduğu belirlendi. Tezlerin en fazla %13.8’inin Haliç Üniversitesi, %12.1’nin Marmara Üniversitesi’nde ve %48.3’ünün CerrahiHastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda yapıldığı, %46.6’sının danışman unvanının profesör olduğu saptandı. Tezlerin %89.7’sinin erişilebilir olduğu, %91.4’ünün tek aşamada yapıldığı ve %84.5’inin tanımlayıcı nitelikte olduğu saptandı. Tezlerin %51.7’sinin ameliyathane hemşireleri ile yapıldığı, %56.9’unun verilerinin araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ile toplandığı saptandı. Tezlerin amacı ve konu içeriği incelendiğinde %27.6’sının çalışan sağlığı ve güvenliği ve %20.72sinin hasta güvenliği ile ilgili olduğu saptandı. Sonuç: Ameliyathane hemşireliğine dair yapılan tezlerin neredeyse tamamının yüksek lisans tezi olduğu ve son dört yılda sayısının arttığı saptandı. Ameliyathane hemşireliği alanı ile ilgili daha fazla tez yapılması, deneysel çalışmaların arttırılması ve doktora düzeyinde yapılacak tez sayısının arttırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane hemşiresi, cerrahi, tez