Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Campanula mugeana nın IUCN Kriterlerine Göre Tehdit Kategorisinin Belirlenmesi


ŞENTÜRK O., YILDIRIM H.

I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi/Bolu, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye