REKLAM İÇERİKLERİNİNŞEKİLLENMESİNDE ALGILAMANIN ROLÜ:BASILI REKLAMLARA YÖNELİK BİRİNCELEME


Creative Commons License

Yeygel Çakır S. , Bazarcı S.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, cilt.11, ss.217-244, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)