N- ve O- Bağlı Glikozilasyonu Engellenmiş Balb/c Fare Embriyolarının Gelişen Karaciğer Dokusunda Apoptozisin ve Sialik Asitle İlişkisinin Belirlenmesi


ÖZAYDIN H., DEVECİ R.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Turkey, 3 - 07 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey