PREPAREDNESS OF ASSOCİATE DEGREE STUDENTS FOR ONLINE VOCATIONAL EDUCATION DURING PANDEMIC: AN EXAMPLE OF CLOTHING PRODUCTION TECHNOLOGY


Creative Commons License

İlleez A. A.

4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, Mersin, Turkey, 22 - 24 October 2020, vol.9, pp.273-288

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 9
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.273-288

Abstract

Covid-19 is an infectious disease that has been declared as a pandemic by the World Health Organization and affects the whole world. This pandemic was so contagious that the face-to-face education system around the world had to change. According to UNESCO's observation, more than 160 countries had to implement this system change affecting more than 87% of the world's student population. Online teaching has now become a new routine for some students. However, this application has brought significant difficulties. All University students and lecturers faced some difficulties in teaching due to the unprepared situations caused by this mandatory quarantine decision. In this study, the difficulties faced by associate degree students in distance vocational education were examined. From the study, the deficiencies in the technical possibilities of the educational environments that the students had in the process of following synchronous and asynchronous lessons were tried to be determined. In the study, the survey application and the results of the first and second year students studying in the "Ready-to-Wear Production Technology" program within the Emel Akın Vocational School of Ege University are included.

Covid-19, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Bu pandemi, çok bulaşıcı olduğu için dünya çapında yüz yüze eğitim sistemi değişmek zorunda kaldı. UNESCO'nun gözlemine göre, dünya öğrenci nüfusunun %87'sinden fazlasını etkileyen bu sistem değişikliğini 160'tan fazla ülke uygulamak zorunda kaldı. Çevrimiçi öğretim artık bazı öğrenciler için yeni bir rutin haline geldi. Ancak bu uygulama önemli zorlukları beraberinde getirmiştir. Tüm Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları, bu zorunlu karantina kararının neden olduğu hazırlıksız durumlar nedeniyle öğretimde bazı zorluklarla karşı karşıya gelmişlerdir. Bu çalışmada ön lisans öğrencilerinin uzaktan mesleki eğitimde karşılaştıkları zorluklar incelenmiştir. Çalışmadan özellikle öğrencilerin evlerinde senkron ve asenkron dersleri takip ettikleri süreçte sahip oldukları eğitim ortamlarının teknik olanaklarındaki yetersizlikler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, Ege Üniversitesi, Emel Akın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan "Hazır Giyim Üretim Teknolojisi" programında eğitim almakta olan birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine konu ile ilgili yapıla anket uygulaması ve sonuçları yer almaktadır.