Sarcopenia and Fail Elderly People


Creative Commons License

Kılavuz A. , Akçiçek S. F.

Türkiye Klinikleri J Geriatr-Special Topics, vol.3, no.3, pp.157-162, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri J Geriatr-Special Topics
  • Page Numbers: pp.157-162

Abstract

Nowadays, there is an increased recognition about the importance of early detection of sarcopenia and frailty in elderly. Physical frailty and sarcopenia are the predictors of age-related conditions, such as loss of autonomy and disability. They are attracting a great deal of attention in current debates about aging. One study describes it as: "a medical syndrome with multiple causes and contributors that is characterized by diminished strength, endurance, and reduced physiologic function that increases an individual's vulnerability for developing increased dependency and/or death". Sarcopenia, is known as a reduction in skeletal muscle protein mass and muscle function. It is strongly associated with age, and generally considered a characteristic of the frailty syndrome. Early identification and treatment of these syndromes can reduce disability and hospitalization in older persons.

Günümüzde, yaşlılarda sarkopeninin ve kırılganlığın erken tanısının önemi artmaktadır. Fiziksel kırılganlık ve sarkopeni; engellilik (disabilite) ve otonomi kaybı gibi yaşla ilişkili durumların prediktörüdür. Sarkopeni ve kırılganlık yaşlanma ile ilgili güncel tartışmalarda büyük ilgi görmektedir. Kırılganlık, bağımlılığın artması ve/veya ölüme karşı bireyi savunmasız bırakan fizyolojik işlevlerin, güç ve dayanıklılığın azalması ile karakterize tıbbi bir sendrom olarak tanımlanmıştır. Sarkopeni, iskelet kası protein kütlesi ve kas fonksiyonunda azalma olarak bilinir. Yaşla güçlü olarak ilişkilidir ve genellikle kırılganlık sendromunun bir özelliği olarak düşünülmektedir. Her iki durum için hızlı tarama testleri mevcuttur ve birinci basamak hekimleri tarafından kullanılmalıdır. Bu sendromların erken teşhisi ve tedavisi yaşlılarda engellilik ve hastaneye yatma ve mortalite oranlarını azaltabilir.