Laparoskopik Gonadektomi Uygulanan Swyer Sendromu Olgusu


ŞENDAĞ F. , İTİL İ. M.

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst