Cerrahi Yoğun Bakım Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Sorunlarının İncelenmesi


GÜNEŞ A., BALCI A., GÜZELMEŞE D., KÜÇÜKDENİZ M., CANDAN DÖNMEZ Y.

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017