Cerrahi Yoğun Bakım Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Sorunlarının İncelenmesi


GÜNEŞ A., BALCI A., GÜZELMEŞE D., KÜÇÜKDENİZ M., CANDAN DÖNMEZ Y.

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text