Kişilerarası ilişkiler kuramında bir öncü: Hildegard Peplau


BİÇEN L., ARDAHAN M.

I. Uluslararası III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Konmgresi, 19 - 21 Eylül 2018