Sterilizasyon ve dezenfeksiyonda yenilikler, yeni yöntemler


METİN D. Y.

7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu “Uluslararası Kongre”, 3 - 07 Nisan 2019