Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Klinik Olgulardaki Etik Karar Verme Durumlarının İncelenmesi


ÜSTÜN Ç. , TÜRKMEN S., IRMAK H.

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 Eylül 2017