İmmatür anterior dişlerde apikale teşırılan MTA nın periapikal iyileşmeye etkisi: 2 olgu raporu


KANDEMİR DEMİRCİ G. , GÖRÜR M., ÇALIŞKAN M. K.

8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10 - 13 Mayıs 2018