POLİKARBONAT MALZEMELERDE BİSFENOL-A’ NIN ÖNEMİ


Creative Commons License

Esmer Ö. , Kesikbaş T., Çağındı Ö.

The International Congress of Eurasian Natural Nutrition and Healthy Life’2018, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.542-548

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.542-548

Abstract

Bisphenol-A (BPA) which is a chemical substance with high

production volume is used as the primary monomer in the production of polycarbonate (PC) materials. During the production process of PC, all of the monomers may not be polymerized and they can remain in the package as residue monomer and migrate to the food by diffusion since they have low molecular weight. Moreover, BPA can be liberated as a result of partial hydrolysis of PC material when in contact with water, especially at high temperatures. The increase in BPA production capacity each year and the acceleration in the work done on the negative effects of this substance has increased the importance of BPA. One of the commonly used areas of PC materials is water carboys, and the studies related to the amounts of BPA in water carboys are very limited. In this study, it was aimed to determine the quality of PC water carboys for residual BPA amounts in new (unfilled) and old (completed use) water carboys produced by different companies and to determine whether the different parts of these water carboys differ in terms of residual BPA amounts.

Bisfenol-A (BPA), polikarbonat (PC) malzemelerin üretiminde birincil monomer olarak kullanılan, yüksek üretim hacmine sahip bir kimyasaldır. Polikarbonat üretimi sırasında BPA’nın tamamı polimerizasyon reaksiyonuna girmeyerek ambalajda kalıntı halinde kalabilmekte ve düşük molekül ağırlığından dolayı migrasyonla gıda maddesine geçebilmektedir. Ayrıca özellikle yüksek sıcaklıklarda su ile temas halinde olduklarında PC’ın zamanla kısmi hidrolizi nedeniyle de serbest hale geçebilmektedir. BPA üretim kapasitesinin her yıl artması ve son yıllarda bu maddenin sağlık üzerine olumsuz etkileriyle ilgili yapılan çalışmaların hız kazanması gıdayla temas eden PC malzemelerin önemini arttırmıştır. PC malzemenin gıda ambalajı olarak en çok kullanıldığı alanlardan birisi su damacanalardır ve bu konuda su damacanalarıyla ilgili yapılmış çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, ülkemizde kullanılan PC su damacanaları kalıntı BPA miktarları açısından değerlendirilmiştir. Bu amaçla ülkemizde yaygın olarak kullanılan farklı firmalara ait yeni (dolum yapılmamış) ve eski (kullanım süresini tamamlamış) PC damacanaların kalıntı BPA miktarları açısından kaliteleri belirlenmiş, damacanaların farklı bölgelerinin kalıntı BPA miktarları açısından bir

farklılık gösterip göstermediği ve kullanım durumlarına göre kalıntı BPA miktarlarında farklılık olup olmadığı tespit edilmiştir.