Ortognatik Cerrahi Uygulanacak Hastada Multidisipliner Yaklaşım Olgu sunumu


TİTİZ S., ŞAHAN M. H. , ATEŞ P., TÜRK A. G.

22. İZDO Uluslararası Bilimsel Kongre v eSergisi, 27 - 29 Kasım 2015