Urla-İskele Kıyı Düzlüğünün Holosen Paleocoğrafyası ve Liman tepe-Klazomenai Jeoarkeolojisine Katkılar / Holocene Paleogeography of the Urla-Iskele Plain (Izmir) and Geoarchaeological Contribution to the Ancient Limantepe Klazomenai


KAYAN İ., ÖNER E. , DOĞAN M. , İLHAN R., VARDAR S.

VIII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (VIII. Quaternary Symposium of Turkey), İstanbul, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.47-48

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.47-48