teknoloji ve iletişim kanalları kullanılarak sağlanan sağlık hizmetleri algı boyutunun farklı değişkenlerle incelenmesi:bir ölçek geliştirme çalışması


KORKMAZ m., KUYUCU m., ÖZTAŞ D., SEVİL Ü. , GÜNER Ö., ÇELİK N., ...Daha Fazla

1.uluslararası sosyal beşeri ve eğitim bilimleri kongresi, 22 - 23 Aralık 2017