Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısından Türkiye'de Kadın Girişimciliğinin Durumu


Creative Commons License

Seçkin Halaç D., Meşe G.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.68, pp.255-270, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 68
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.51290/dpusbe.838567
  • Title of Journal : Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.255-270

Abstract

Günümüzde küresel olarak popülerliği artmakta olan kadın girişimciliği, birçok ülkede sosyal politikaların da başında gelen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemlerde çokça tartışılmakta olan kadın girişimciliği literatürde ve uygulamada farklı bakış açılarından farklı amaçlarla desteklenmektedir. Neo-liberal politikalar kapsamında özellikle istihdamı arttırmadaki rolü ve yoksullukla mücadeledeki etkisine vurgu yapılarak son yıllarda popülerliği artmıştır. Diğer taraftan, kadın güçlendirmesine katkıları ile kadın girişimciliğine olan destek genişlemektedir. Girişimciliğin cinsiyetçi yapısının kabul edilmesiyle birlikte, kavramın toplumsal cinsiyet bağlamında tartışılması bir gereklilik halini almıştır. Kadın girişimciliğinin toplumsal olarak inşa edilmiş bir kavram olduğunun kabulü ile bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kadın girişimciliğinin hangi baskın görüş çerçevesinde ele alındığını ve mevcut durumunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada hem istihdam ve girişimciliğe hem de toplumsal cinsiyete ilişkin yayınlanmış açık erişimdeki resmi rakamlar ve istatistikler kullanılarak bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın girişimciliği, toplumsal cinsiyet, eşitsizlik, Türkiye, istatistikler