SOSYAL MEDYA VE MARKA GÜVENI İLİŞKİSİ: GÜVEN OLUŞTURUCU MEKANİZMALARA İLETİŞİM PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ


YENİÇERİ ALEMDAR M. , KÖKER N. E.

16th International SymposiumCommunication in the Millennium, 25 - 28 Nisan 2018