Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulamasına İnsan Faktörleri Yaklaşımı


Creative Commons License

Geçkil Ö. S. , Yavuz Van Giersbergen M.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi , cilt.6, ss.211-217, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Sağlık Akademisyenleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.211-217

Özet

Giriş ve Amaç: Güvenli cerrahi kontrol listesi kullanımındaki amaç, hasta bakımında kritik güvenlik süreçlerini takip etmek ve önlenebilecek riskleri en aza indirmektir. Önlenebilir hatalardan kaçınmak için güvenli cerrahi kontrol listesinin uygulanmasında etkili kolaylaştırıcı ve engelleyici faktörlerin sistematik bir yaklaşımla değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı, hasta güvenliğinde kullanılan SEIPS 2.0 modeline göre güvenli cerrahi kontrol listesinin uygulanmasında kolaylaştırıcı ve bariyer faktörlerinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada,  nitel araştırma yöntemi kullanıldı. Çalışmanın örneklemini cerrahi kliniklerde ve ameliyathanede çalışan 32 hemşire oluşturdu. Üç odak grup görüşmesi yapıldı. Yarı yapılandırılmış görüşme verilerini toplamak ve analiz etmek için temellendirilmiş kuram yaklaşımı kullanıldı. Görüşme sonuçları SEIPS 2.0 modeline göre değerlendirildi.

Bulgular ve Sonuç: Kolaylaştırıcı faktör temaları, olumlu hasta algısı, yasal yükümlülükler ve hataların önlenmesi olarak belirlendi. Engelleyen faktör temaları ise, ekip üyelerinin direnci, hemşire sayısının ve zamanın sınırlılığı, hastaların yoğunluğu, iş yükü ve ekip çatışması olarak belirlendi.

Tüm hemşireler güvenli cerrahi kontrol listesinin hasta güvenliği açısından önemli olduğunu belirtti. Tüm ekip üyelerinin güvenli cerrahi kontrol listesinin uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeleri önemlidir.