GENÇLER ARASINDA YENİ BİR ANKSİYETE: NOMOFOBİ / A NEW ANXIETY AMONG YOUNG PEOPLE: NOMOPHOBIA


BABACAN GÜMÜŞ A., KESKİN G., ENGİN E.

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018