Üriner İnkontinanslı Kadınların Yönetiminde Davranışsal Tedaviler ve Hemşirenin Rolü


DAŞIKAN Z.

20. Ulusal Üroloji Kongresi / 3. Üroloji Hemşireliği Kongresi, 01-06 Kasım 2008, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2008

  • Basıldığı Ülke: Türkiye