Ekolojik sistemler kuramı çerçevesinde göçmen çocuklar ve oyunları üzerine bir derleme


Eslek D., Yılmaz Irmak T.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, no.3, ss.342-367, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 20 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.342-367

Özet

Göç kişinin çevresinde oluşturduğu değişimler nedeniyle insan gelişimi için önem taşıyan bir olgudur. Bu derleme çalışmasında göç olgusu Bronfenbrenner’ın Ekolojik Sistemler Kuramı’na göre değerlendirilmektedir. Göç sonucu mikrosistem, mezosistem, ekzosistem ve makrosistemde değişimler ortaya çıkar ve bu değişimlerle birlikte sistemler arası etkileşimler göçmen çocuğun gelişimini bazen olumlu bazen de olumsuz etkilemektedir. Çocuk gelişimini incelemek için önemli alanlardan biri de çocuk oyunlarıdır. Göç deneyiminin çocuklar üzerindeki etkilerini ve çocukların göç deneyiminin oluşturduğu değişimin yarattığı stres ile baş etme biçimlerini değerlendirmek için çocuk oyunlarının incelenmesi önemlidir. Oyunlar, çocukların göç olgusuna açıklama getirmelerini ve olay üzerinde kontrol sahibi hissederek kaygılarını azaltmalarını sağlar. Literatürde göç deneyiminin çocuk gelişimi üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar sınırlı olmakla birlikte göç sonrası çocuk gelişimini değerlendirmek amacıyla çocuk oyunlarını inceleyen çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu derleme çalışmasında göç eden çocukların oyunlarını inceleyen çalışmalar gözden geçirilerek ilerideki araştırmalar için öneriler sunulmaktadır. 

Migration is a very important phenomenon changing the whole life of an individual. Especially children are influenced most from this change. In this review article, migration is evaluated according to Bronfenbrenner’s theory. After migration, changes are occurred in Microsystem mesosystem, exosystem and macrosystem. Changes in ecological systems of children and their interactions may effect development of immigrant children through positively and negatively. This big change in the child’s life besides influencing their whole development affects their play behavior too. Evaluating children’ play is important for investigate to effects of migration on child development and children’ coping with this changes. These behaviors help children bring explanations to migration, feel in control and as a result decrease their anxiety. Besides there are a little research about effect of migration on child development, there are a few research evaluate children’s play after migration. In this review, studies that examine the play of immigrant children are reviewed and suggestions are offered for future studies.