KİNG’İN AMACA ULAŞMA KURAMI ÇERÇEVESİNDE BİR KALP YETERSİZLİĞİ OLGUSU


DENİZ A., YILDIRIM Y. , FADILOĞLU Z. Ç. , ŞENUZUN AYKAR F.

1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, 22 - 23 Mart 2017