Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü: Türkiye’de Uygulanan Projelere Yönelik Çoklu Örnek Olay Analizi


Akıncı Vural Z. B. , Kırıkçı S.

Global Media Journal TR Edition, cilt.10, ss.365-393, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 20
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Global Media Journal TR Edition
  • Sayfa Sayıları: ss.365-393

Özet

Bu çalışma, bölgesel kalkınmaya yönelik yürütülen Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projelerinin uygulandıkları bölgelerinin gelişimine hangi yönlerden katkı sağladığını incelemektedir. Bu bağlamda çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerinde kurumsal sosyal sorumluluk ve bölgesel kalkınma konularına yönelik bir kavramsal zemin oluşturulmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde Türkiye’de yürütülen bölgesel kalkınmaya yönelik KSS projelerinden iki proje örneklem kapsamında değerlendirilmiştir. Örnekleme yönelik derinlemesine görüşme ve doküman analizleri ile elde edilen bulgular durum çalışması deseninde yorumlanmıştır. Bulguların yorumlanması ile elde edilen sonuçlar ve yeni çalışmalara yönelik öneriler çalışma sonunda paylaşılmıştır.