HIV ÇALIŞTAYI: EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VERİLERİ