ABDULLAH ZİYA KOZANOĞLU VE MURAT SERTOĞLU’NUN ROMANLARINDA BİZANS KADINI ALGISI


Creative Commons License

Maktal Canko D. Y.

International Journal of Interdiciplinary and Intercultural Art, cilt.4, ss.45-56, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 8
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.29228/ijiia.89
  • Dergi Adı: International Journal of Interdiciplinary and Intercultural Art
  • Sayfa Sayıları: ss.45-56

Özet

Tarihî roman, yaşandığı kabul edilen tarihî olaylarla, yazarın kurgu dünyasının bileşimi sonucunda

ortaya çıkar. Türk edebiyatında popüler tarih romanların önemli bir bölümünün konusunu, 1453’e

kadar aynı coğrafyayı paylaşan Bizans İmparatorluğu ile Türk devletlerinin münasebeti oluşturmuştur.

Bu dönemde yazarlar; tek dil, tek millet, tek ülkü çerçevesinde ulus kimliğinin inşasını, yarattıkları

Türk kahramanlar ile güçlendirmeye çalışmışlardır. Kozanoğlu’nun ulusçu ideoloji çerçevesinde

oluşturduğu kahramanlarına Bizanslı kadınlar destek olur. Romanlarında güçlü, kuvvetli, yenilmez

Türk kahramanlarının âşık olduğu Bizanslı kadınlar; güzel, alımlı, mert, cesur ve iffetli kadınlar

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kadınlar, Bizans’a karşı olup Türk erkeklerine yardım ederler.

Kendi milletlerine karşı Türkleri tercih etmeleri Türklerin üstünlüğünü desteklemektedir. Bununla

birlikte, ana kahramana âşık Bizanslı kadın dışındaki tüm Bizanslı kadınlar; cilveli, şehvet düşkünü,

cinsellik tutkunu olarak olumsuz söylemlerle tasvir edilmiştir.

1923’ten sonra yoğun bir şekilde beliren tarihî roman furyasında popüler bir dil sergileyen Abdullah

Ziya Kozanoğlu (1906- 1966) ve Murat Sertoğlu (1910-1989), romanlarında ana kahraman olarak

Bizanslı kadınları konu edinmeleri veya romanlarında Bizanslı kadınların önemli kahramanlar olması

nedeniyle konumuz bakımından diğer yazarlardan ayrılmaktadırlar.

Abdullah Kozanoğlu ve Murat Sertoğlu’nun romanlarında ötekileştirilen Bizanslı-Rum kadınlara

bakış açısı ve bu algının nedeninin anlaşılmaya çalışılması, bu çalışmanın ana konusu olacaktır.

1923’ten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan bu yazarların,

dokuz eseri incelenerek bu romanlarındaki Bizanslı kadın imajı ve dönemin Bizanslı kadın algısı

belirlenmeye çalışılacaktır.