İzmir’de Türk Mührü, Emir Sultan Dergâhı Haziresi Mezar Kitâbeleri


Günay V. , Ülker N., Telci C., Gökçe T.

Şenocak Kültür Yayınları, İzmir, 2008

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2008
  • Publisher: Şenocak Kültür Yayınları
  • City: İzmir

Abstract

XIV. yüzyılın başlarında İzmir’in Aydınoğulları Beyliği tarafından fethedilmesiyle birlikte Kadifekale eteklerinde ‘Seyyid Mükerremeddin Zaviyesi’ kurulmuştur. Günümüzde ‘Emir Sultan Dergâhı’ olarak bir türbe ve etrafında yer birimler ile haziresindeki mezartaşları çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Yayın, Osmanlı arşiv kayıtları başta olmak üzere tarihi bilgiler ve epigrafik malzemenin değerlendirilmesi ile ortaya konulmuş özgün bir eserdir.

Kurulduğu zamanlardan itibaren İzmir için daima dini ve kültürel bir mekan olan anacak günümüzde eski doku ve özelliklerini kaybetmeye başlayan Emir Sultan Dergâhı’nın ulaşılabilen bütün bilgilerin derlenmesi yoluyla geçmişten günümüze uzanan çizgide bir dergâh monografisi meydana getirilmiş, İzmir tarihi açısından önemli olduğu düşünülen bir eksiklik giderilmiştir.