Türkiye Evcil Koyun (Ovis ammon aries) İşkembesinden Yeni Bir Siliyat Türü, Entodinium semahatae sp. nov. (Ciliophora: Entodiniomorphida: Entodiniidae) Hakkında


Öktem N., GÖÇMEN B. , Torun S.

XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi (17-20 Eylül 1996) Bildiri ve Poster Özetleri (Hayvan Fizyolojisi, Morfolojisi, Anatomisi ve Sistematiği Seksiyonu), İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Istanbul, İstanbul, Türkiye, 17 Eylül 1996, ss.35

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.35