REHABİLİTATİON OF CYSTİC LESİON FOLLOWİNG MARSUPİALİZATİON WİTH OBTURATOR: CASE REPORT


UZEL İ. , CAN Ö. İ. , ERTUĞRUL F. , ARSLAN S., SEZER F. B.

IZDO 24 th INTERNATİONAL SCİENTİFİC CONGRESS AND EXHİBİTİON, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye