Dating in Lake Van Sedimets Using 210Pb 210Po Technique 210Pb 210Po Technique


YILDIZ N., YENER G., UĞUR GÖRGÜN A. , İÇHEDEF M. , ÖRÇEN S., GÖKTEPE A. F.

In-situ Nuclear Metrology as a tool for Radioecology, Rabat, Fas, 13 - 16 Ekim 2008

  • Basıldığı Şehir: Rabat
  • Basıldığı Ülke: Fas