Akut Karaciğer Yetersizliği Farklı Etyolojilere Göre Spesifik Tedavileri Nasıl Uygulayalım


TURAN İ.

10. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 2015, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye