Uzun Süreli Hareket Eğitiminin 4-7 yaş Çocukların Biyomotor Yetileri Üzerine Etkileri


ÖZVEREN Y., ÖZSU İ., ÖZÇALDIRAN B.

15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017