GÜNDEM BELİRLEME KURAMI BAĞLAMINDA GÜMÜŞHANE YEREL BASINI


Çubukcu Komlu S.

SDÜ İFADE, no.3, pp.36-67, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : SDÜ İFADE
  • Page Numbers: pp.36-67

Abstract

Medya, gerek yazılı gerekse görsel ve işitsel araçları vasıtasıyla kitleleri aralıksız enformasyon akışına maruz bırakmakta, aydınlatma ve bilgilendirme işlevinden ziyade eğlendirme işlevini önde tutarak içeriklerini bu doğrultuda oluşturmaktadır. Eğlenceyle harmanlanmış ideolojik tabanlı enformasyona maruz kalan bireyin tutum ve davranışları ise bu içeriklere bağlı olarak etkilenmekte ve zaman içinde değişmektedir. Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak etkisini arttıran medya, çeşitli organlarıyla kitlelere hitap ederken, yerel basından ise işlevsel olarak daha etkin olması ve halkı temsil etmesi beklenmektedir. Ancak değişen mülkiyet yapısı, finansal sorunları ve siyasi etmenlerden kaynaklanan nedenlerden dolayı yerel basın sektörü, temsil etme vasfından sıyrılarak siyasi odaklı bir endüstri halini almıştır. Bu durum yerel basını haberdar etme, halk adına denetleme ve yerel yönetimlerle halk arasında bir köprü görevi görme işlevinden uzaklaştırmış, bir dönem ‘dördüncü kuvvet’ olarak adlandırılmasına karşın, halkın lehine bir kuvvet olmaktan çıkarak büyük oranda etkisini kaybetmesine neden olmuştur. En büyük kazançlarını resmi ilanlardan elde eden gazeteler, bir diğer gelir kaynağı olan reklam gelirlerinden de olmamak için özellikle siyasi otoritelerin baskılarına boyun eğmekte, bağımsız olarak siyasi otoriteleri ve uygulamalarını eleştiren haberler yapamamakta, kamuoyu oluşturma, gündem belirleme ve eleştiri görevlerini tam manasıyla yerine getirememelerinden dolayı da halkın tepkisini çekmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada yerel basın, Gümüşhane örneği üzerinden Gündem Belirleme Kuramı ve bu kapsamda yapılan anket uygulaması doğrultusunda değerlendirilerek analiz edilmiş, Gümüşhane’de yayımlanan yerel gazetelerin etkinlikleri hakkında saptamalar yapılmaya çalışılmıştır.