Farklı İyon Katkılı Lityum Tetraborat Fosforların TL Özeliklerinin İncelenmesi


KURALI D., EKDAL KARALI E. , KARALI T.

LÜMİDOZ-V Ulusal Lüminesans ve Dozimetri Kongresi, Turkey, 8 - 09 September 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey