Algılanan Doğum Ağrısının Azaltılmasına Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Doğum Dansı


Akın B., Demir S., KARACA SAYDAM B.

3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi, 22 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text