Püromisin (PAN) ile Nefrotik Sendrom Geliştirilen Ratlarda 1,25(OH)2 Vitamin D3 ve Parakalsitolün Proteinüri ile Podosin ve Nefrin mRNA Üzerine Etkisi


Metin H., ERTAN P., KESKİNOĞLU A. , TÜRKÖZ ULUER E., ÇAM F. S. , KESKİNOĞLU P., ...More

2. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi/Manisa, 12 - 14 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text