İzmir Çamaltı Tuzlası Su Örneğinden İzole Edilen İki İzolatın Farklı Tuz ve Farklı Besin İçeriklerinin Büyüme ve Antibiyotik Duyarlılıkları Üzerine Etkisinin ANOVA ile Değerlendirilmesi


Tekin E. , ÖZGE A., ATEŞ M.

22. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoloji Kongresi 2014 Eskişehir, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye