Effects of Some Organic Fertilizers and Agryl Cover on Yield, Quality and Leaf Nutrient Content and Soil Productivity in Organic Lettuce Growing


Tuzel Y. , Oztekin G. B. , Duyar H. , Esiyok D., Kilic O. G. , Anac D., ...Daha Fazla

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.17, ss.190-203, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 17
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
  • Sayfa Sayıları: ss.190-203

Özet

Bu çalışma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’ne ait organik tarım arazisinde ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yürütülmüştür. İki farklı yetiştirme sisteminde yapılan 3 farklı organik gübre uygulamasının marul (cv. Yedikule) ile kıvırcık yapraklı salata (cv. Arapsaçı) çeşitlerinde verim, kalite, bitki gelişimi ve toprak verimliliği üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme 2 yetiştirme sistemi [agryl örtü altında (A+) ve açıkta yetiştirme (A-)]  3 gübre uygulaması [Biofarm (B), Biofarm + Humik Asit (BHa) ve Biofarm + Leonardit (BL)] olarak 6 grupta, iki ayrı yıl ve yetiştirme döneminde (2005-ilkbahar ve 2006-sonbahar) faktöriyel düzende yürütülmüştür. Her iki deneme yılında da toplam verim değeri ile ortalama bitki ağırlığı agryl örtü kullanımı ile artmış; kullanılan organik gübreler içerisinde 1. yıl BHa, 2. yıl B uygulaması en yüksek verimi vermiştir. Agryl örtü kullanımının kalite özellikleri üzerine etkisi özellikle bitki boyunda olmuştur. Organik salata ve marullardaki nitrat içeriği sınır değerlerden çok daha düşük bulunmuştur. Agryl örtü ve gübre uygulamalarının yapraklardaki besin element içeriğine önemli bir etkisi olmamıştır. Denemeye alınan gübre uygulamalarının ilk yıl toprağın mikrobiyal biyomas-C’nunu ve organik madde içeriğini arttırdığı saptanmıştır. Sonuç olarak; agryl örtünün verimi artırması, organik gübrelerin ise verim, kalite ve toprak verimliliği üzerine olumlu etkisi nedeniyle organik salata ve marul yetiştiriciliğinde kullanılabileceği ortaya konmuştur
This study was carried out at the organic land of Ege University Faculty of Agriculture, Department of Horticulture during the spring and autumn seasons. Three organic fertilizers were tested under two growing systems to determine yield, quality, plant growth and soil fertility in Romaine lettuce (cv. Yedikule) and lettuce (cv. Arapsaci) production. Experiments were conducted with 6 groups composed of two growing systems [under Agryl cover (A+) or open field conditions without Agryl (A-)] and three fertilizers [Biofarm (B), Biofarm + Humic Acid (BHa) and Biofarm + Leonardite (BL)] in two years and growing seasons (2005-spring and 2006-autumn) with factorial design. In both years, total yield and average plant weight increased with the use of agryl cover while among the tested fertilizers, BHa and B applications gave the highest yields in the 1(st) and 2(nd) year, respectively. Agryl cover affected plant length among the measured quality characteristics. Mean nitrate content of organic lettuces was found quite low than the limits. Effects of agryl cover and fertilizers on leaf nutrient content were significant whereas fertilizer treatments increased soil microbial biomass-C and organic matter content in the first yield. It was concluded that these treatments could be recommended to use in organic lettuce production due to the positive effects of agryl cover on yield and organic fertilizers on yield, quality and soil fertility.