RadyoişaretliÇinkoFtalosiyanin TitanyumDioksitNanotaşıyıcılarınIn vitroEtkinliği


Er Ö., Yurt Onaran F. , İnce Ocakoğlu M., Çolak S. G. , Gündüz C. , Biray Avcı Ç. , ...More

XI. UlusalNükleerBilimlerveTeknolojileriKongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey