Muğla ve İlçelerinde Bulunan Phlebotominae (Diptera: Psychodidae) Türleri, Popülasyon Dinamiği ve Leishmania sp.’nin PCR ile Araştırılması


Creative Commons License

Pekağırbaş M., Karakuş M., Nalçacı M., Demir S. , Töz S. , Eren H., ...More

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 28 September - 03 October 2019, pp.268

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.268

Abstract

Amaç: Bu çalışma, leishmaniasis enfeksiyonu yönünden endemik olduğu bilinen Muğla ilindeki kum

sineği faunasını belirlemek, iklimsel ve ekolojik özellikleri gözlemleyerek popülasyonların mevsimsel

ve yüksekliğe bağlı aktivitelerini ortaya koymak ve bu türlerin bireylerinde Leishmania spp.’nin varlığını

moleküler yöntemler ile belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu amaçla bir yıl boyunca 30 günlük aralarla yapılan saha çalışmaları sırasında CDC ışık

tuzakları ve yağlı kağıtlar yardımıyla 2093 adet kum sineği örneği yakalanmıştır. Çalışma alanının

sıcaklık, nem gibi iklimsel özelliklerinin yanında diğer ekolojik özellikleri de kayıt edilmiştir. Yakalanan

kum sineği örneklerinin türleri belirlendikten sonra, tür ve lokalitelere göre 1-20 bireylik havuzlar

yapılarak DNA izolasyonu gerçekleştirilmiş ve Leishmania varlığının saptanması için gerçek zamanlı

ITS1 PCR testi uygulanmıştır.

Bulgular: Yakalanan örnekler arasında, Phlebotomus neglectus/syriacus %49,21 ve P. tobbi %17,72

oranında bulunmuş ve dominant türler olarak belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca, P. alexandri %3,82, S.

minuta %3,06, P. similis %2,01, P. mascitti %2,01, P. simici %1,62, P. papatasi %1,53, P. perfiliewi %0,66, S.

antennata %0,33, P. brevis %0,19, S. dentata %0,19, P. jacusieli %0,14, P. killicki %0,1, P. anatolicus %0,1, P.

sergenti %0,05 oranında bulunmuştur. Ayrıca çalışmada tespit edilen P. sergenti, P. killicki, P. anatolicus,

S. antennata türleri Muğla ili için ilk kez bildirilmişlerdir.

Elde edilen tür sonuçlarına göre oluşturulan 71 adet kum sineği havuzunun 24 tanesi Leishmania spp.

yönünden pozitif bulunmuştur. Buna göre L. tropica, L. infantum ve L. major kum sineği DNA

havuzlarında moleküler biyolojik yöntemlerle Muğla ilinde tespit edilmiştir.

Sonuç: Leishmaniasisin endemik olduğu bilinen Muğla ilinde fauna ortaya konarak Mart-Kasım ayları

arasında bölgede kum sineklerinin aktif oldukları ve özellikle P. neglectus/syriacus ile P. tobbi ve

P. similis’in bölgedeki leishmaniasis vakalarından sorumlu olabilecek olası vektör türler oldukları

belirlenmiştir. Ortaya konan sonuçlar, bölgede bulunan kum sineklerinin hangi ekolojik ve coğrafik

koşullarda daha çok bulunduğu ve hangi zaman aralığında bulaşma olacağı konusunda verdiği fikirler

yönünden önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Leishmania, Mevsimsel aktivite, Muğla, PCR, Phlebotomus