Periodontitis ve Hiperglisemi Arasındaki İlişkinin Olası Mekanizmaları


ÖZÇAKA YÜKSEL Ö.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası kongresi, 4 - 07 Eylül 2019