Age, growth, fecundity and mortality of Aspius vorax (Heckel, 1843) in Karakaya Reservoir (in Euphrates River), Turkey.Karakaya Baraj Gölü'nde yaşayan Aspius vorax (Heckel, 1843)'ın yaş, büyüme, üreme ve ölüm oranı.


TOPKARA E. T.

Ege Üniversitesi, pp.1, İzmir, 2013

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2013
  • City: İzmir