“Türkiye’de İç Göçü Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Uygulama: Mekânsal Panel Veri Analiz


MANAVKAT G., SAYGILI R. F.

2nd International Conference on Applied Economics and FinanceGirne American University Girne, North Cyprus, 5 - 06 Aralık 2016