Derin çürüklü immatür dişlerde MTA ile pulpatominin başarısının değerlendirilmesi: iki olgu sunumu


NAMSOY E., KANDEMİR DEMİRCİ G. , ÇALIŞKAN M. K.

8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 10 - 13 Mayıs 2018